Siirry sisältöön

Kestävää kehitystä koskeva julistus

Kestävä kehitys on kaiken toimintamme perusta. Pyrimme saamaan aikaan myönteisen muutoksen pitkän aikavälin lähestymistavalla ja pyrkimällä jatkuvasti vähentämään ympäristövaikutuksiamme.

Kestävä kehitys on luonnollinen ja tärkeä osa liiketoimintaamme. Suosimme pitkän aikavälin lähestymistapaa liiketoimintaan ja toiminnastamme maapallolle aiheutuvien haittavaikutusten jatkuvaa vähentämistä. Henkilönsuojainten (PPE) toimittajana haluamme olla johtava toimija terveyden ja turvallisuuden alalla kaikille liiketoimintaamme osallistuville ihmisille koko toimitusketjussamme. Lisäksi tuotevalikoimamme auttaa asiakkaitamme parantamaan turvallisuustasoaan ja suojaamaan työntekijöidensä käsiä ja jalkoja.

Sidosryhmäkeskustelujen ja arvoketjuanalyysin pohjalta loppuvuodesta 2021 toteutettu kestävän kehityksen materiaalianalyysi on edelleen ajankohtainen. Siitä saadut keskeiset aiheet sekä tulokset ja päivitetyt tavoitteet esitellään tässä.

Olemme päättäneet keskittyä seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:

TURVALLISUUS 

Turvallisuus on meille kaikki kaikessa. Meille on ensiarvoisen tärkeää pitää työpaikat turvallisina ennakoivilla toimenpiteillä, kuten riskiarvioinneilla ja turvallisuuskävelyillä. Seuraamme tarkasti riskihavaintoja ja vaaratilanteita, joihin lukeutuvat kaikki läheltä piti ‑tilanteista poissaoloon johtaneisiin tapaturmiin, varmistaaksemme turvallisuuden jatkuvan parantamisen.

Sitoutumisemme turvallisuuteen ulottuu oman toimintamme ulkopuolelle. Tuotantoketjun alkupäässä valvomme turvallisuusvaatimusten noudattamista liiketoimintaa koskevien käytännesääntöjenne kautta, ja loppupäässä turvallisuuskonseptimme parantaa asiakkaidemme turvallisuustasoa.

Vuoden 2023 tavoitteet:

 • Sata työterveys- ja työturvallisuusraporttia (vuonna 2022 raportteja oli 45), joissa keskitytään mieluiten riskihavaintoihin.
 • Nolla poissaoloon johtavaa onnettomuutta (Leksand: 0 vuonna 2022, Jokipii: 1 vuonna 2022).

TUOTTEET JA INNOVAATIOT

Tuotekehityksessä pyrimme jatkuvasti valmistamaan kestäviä ja korkealaatuisia tuotteita sekä parantamaan ympäristönäkökohtia ja kestävän kehityksen näkökohtia. Tähän sisältyy kierrätettyjen materiaalien hyödyntäminen ja kestävän kehityksen suunnittelustrategioiden käyttäminen, kuten käytettävien osien määrän vähentäminen. Lisäksi optimoimme pakkauksiamme harkitsemalla huolellisesti pakkausmateriaaleja ja määrää sekä vähentämällä merkintävaatimuksia. Otamme myös käyttöön tuotantotoimia jätteen minimoimiseksi sekä materiaalien ja veden käytön optimoimiseksi.

Vuoden 2023 tavoite:

 • Suunnittelemme 10 käsine- ja 5 jalkinemallia, joissa painotetaan kestävää kehitystä.
 • Mallit on tarkoitus tuoda markkinoille vuosina 2023–2025.

JÄTEHUOLTO

Me Ejendalsilla asetamme jätteen minimoinnin etusijalle kaikkien tuotteidemme ja prosessiemme suunnittelussa ja kehittämisessä. Lisäksi olemme sitoutuneet lisäämään kierrätettävän jätteen osuutta. Jokipiissä olemme tehostaneet jätteiden lajittelua ottamalla käyttöön lisää jätejakeita.

Vuoden 2023 tavoite:

 • Saada jätteen kokonaismäärä pienemmäksi kuin 175 kg/MSEK (181 kg/MSEK vuonna 2022).

EETTISYYS (CSR)

Vuonna 2022 kaikki Ejendalsin työntekijät osallistuivat käytännesääntöjä käsittelevään koulutukseen. Erillisillä liiketoimintaa koskevilla käytännesäännöillä varmistamme, että liikekumppanimme noudattavat eettisiä vaatimuksia. Niissä määritellään tarkasti heidän vastuunsa yritysten yhteiskuntavastuuasiat mukaan lukien. Määräysten laiminlyöntiin liittyvä toimintomme (väärinkäytösten paljastamistoiminto) on avoinna myös ulkopuolisille käyttäjille.

Vuoden 2023 tavoitteet:

 • Työntekijät osallistuvat vuosittain käytännesääntöjä käsittelevään koulutukseen.
 • Kaikki suorat tuotetoimittajat allekirjoittavat käytännesäännöt.
 • Toimittajista 85 prosenttia käy läpi kolmannen osapuolen suorittaman CSR-tarkastuksen.

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

Luokkien 1 ja 2 osalta CO2-päästömme lasketaan kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Aloitamme vuonna 2023 perusteellisen selvityksen kuljetuksiin ja materiaaleihin liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä.

Työsuhdeautojemme päästöihin sisältyvät Pohjoismaat ja Saksa, ja autopolitiikkamme suosii vahvasti sähköautoja.

Vuoden 2023 tavoitteet:

 • Pitää jatkuvasti kasvihuonekaasupäästöt ihanteellisella luokkien 1 ja 2 tasolla.
 • Löytää lisää parannusmahdollisuuksia arvoketjussamme. Nykyinen tavoitteemme on vähentää lentoliikenteen käyttö alle 0,2 prosenttiin liikevaihdosta (0,32 % vuonna 2022).

ENERGIA

Olemme ylpeitä siitä, että Leksandin ja Jokipiin toimipisteissämme käytetään 100 % uusiutuvaa sähköä. Jatkuviin ponnisteluihimme energiankäytön optimoimiseksi sisältyy muun muassa siirtyminen LED-valaisimien käyttöön sekä lämmitys- ja eristysjärjestelmien parantaminen. Olemme asentaneet Jokipiissä aurinkopaneelijärjestelmän, jonka kapasiteetti on ollut yli 400 MWh/vuosi vuodesta 2021 lähtien.

Vuoden 2023 tavoitteet:

 • Saada sähkönkulutus pienemmäksi kuin 1500 kWh/MSEK.
 • Saada lämmitysenergian kulutus pienemmäksi kuin 1500 kWh/MSEK energian kokonaiskulutuksen tavoitteen ollessa alle 3000 kWh/MSEK.

SERTIFIKAATIT

Ejendals AB:llä ja Ejendals Suomi Oy:llä on ISO 9001-, 14001- ja 45001-sertifikaatit
Kestävyysluokitus: hopeamitali EcoVadis-luokituksesta 2022
EU-ympäristömerkki turvajalkineille
ÖKO-TEX ®-sertifikaatti suojakäsineille
Leather Working Group, LWG-sertifioidut jalkineet ja käsineet

       Ecolabel_logo_v5.png      lwg.png