Kemikalieskyddshandskar

Om du hanterar oljor och kemikalier utan att skydda dina händer, utsätter du dig för risker inte bara för hudskador, utan också för skador på nervsystem och inre organ. Du kan också drabbas av hudirritationer, överkänslighet eller frätskador.

RÅDFRÅGA OSS OM VILKEN HANDSKE SOM PASSAR DINA BEHOV

Använd alltid vår kemikalieskyddsguide, rådfråga våra säljare, eller skicka en förfrågan till cs.support@ejendals.com, när du väljer handskar.

 

Alla Ejendals kemikaliehandskar är testade och godkända enligt EN 374 vad gäller risker med mikroorganismer och/eller kemikalier. Kemikalieskyddshandskar är avsedda för endagsbruk. Ibland till och med kortare perioder.


TÄNK PÅ DETTA NÄR DU VÄLJER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR:

  • Ett handskmaterial som skyddar bra mot en viss kemikalie, kan skydda mycket dåligt mot en annan, eller kemikalieblandningar.
  • Kemikalieskyddshandskar är som regel avsedda för endagsbruk. De ska inte återanvändas.
  • En använd handske är kontaminerad av kemikalien och det finns risk att huden utsätts för hälsoskadliga ämnen när den hanteras.
  • Högre temperatur förkortar tiden för kemikalien att tränga igenom.
  • Tjockare material ger – generellt – längre genombrottstid.
  • När en kemikalie har absorberats, fortsätter den att tränga igenom (permeera) skyddshandsken.
  • Permeation genom skyddshandsken sker på molekylär nivå och är därför inte synlig för ögat.
  • Även den bästa handske förlorar sina skyddande egenskaper om den blir mekaniskt skadad och när kemikalien har trängt igenom den.
  • Kemikalier som är starkt frätande kan förstöra handskmaterialet genom nedbrytning före angiven genombrottstid.

PERMEATION är en process där kemikalien löses i och passerar handskmaterialet på molekylär nivå.

PENETRATION innebär att kemikalien flödar genom hål och defekter i handskmaterialet.

DEGRADATION är en försämring av handskmaterialets fysiska motstånd orsakat av kemisk påverkan.

OVÄNTADE EFFEKTER KAN UPPSTÅ NÄR KEMIKALIER BLANDAS 

Två kemikalier med kända egenskaper kan ge oväntade effekter när de blandas. Därför är det i princip omöjligt att testa alla tänkbara kemikaliekombinationer, eftersom antalet är enormt. Det finns modeller som kan användas för att beräkna kombinationseffekter utifrån kunskap om de ingående ämnena. De bygger dock på att det ska finnas data och att verkningsmekanismen är densamma för de ingående kemikalierna. Modellerna kan alltså bara användas för grupper av kemikalier som verkar på likartat sätt – inte för den komplexa blandning som vi är utsatta för i verkligheten.

Kontakta någon av våra säljare så får du hjälp med att hitta en lämplig handske mot aktuell kemikalieblandning.