ESD-handskar - skydd mot urladdningar

Våra bekväma och följsamma ESD-handskar finns i olika material som leder bort statisk elektricitet.

Skydda din känsliga utrustning från urladdning

Vi människor leder elektricitet mycket bra. Statiska urladdningar kan innebära allvarliga olycksrisker, till exempel när lättantändliga vätskor och explosiva gaser hanteras. Inom industrin kan känslig elektronik skadas eller till och med förstöras om den monteras utan ESD-skydd.

Alla som arbetar med produktion eller underhåll av känslig elektronisk utrustning behöver skydda den från effekter av urladding av statisk elektricitet. Det gäller hela tillverkningsprocessen.

ESD betyder Electro Static Discharge. En ESD-handske måste uppfylla stränga krav på förmåga att avleda statisk elektricitet.