Piktogramförklaring

Här förklarar vi vad piktogrammen på produkterna står för.

EN388:2003

  

EN 388:2003 - Skyddshandskar mot mekaniska risker

 

 

 

EN 388:2016 - Skyddshandskar mot mekaniska risker 

 

 

 EN 407:2004 

EN 407:2004 - Skyddshandskar mot termiska risker (hetta och/eller brand)

 

 

EN 511:2006

  

EN 511:2006 - Skyddshandskar mot kyla

 

  

EN 374-2:2003

  

EN 374-2:2003 - Skyddshandskar mot kemikalier och mikro-organismer - bestämning av motstånd mot penetration 

 

 

 

EN 374-5:2016 - Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer –
Del 5 Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer 

 EN 374-3:2003 

EN 374-3:2003 - Skyddshandskar mot kemikalier och mikro-organismer - bestämning av motstånd mot permeation av kemikalier

 

 

EN 374-3:2003

 

EN 374-3:2003 - Skyddshandskar mot kemikalier och mikro-organismer - bestämning av motstånd mot permeation av kemikalier 

 

 

 

EN 374-1:2016 - Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer –
Del 1: Terminologi och fordringar på prestanda. ISO 374-1:2016  

 

 

EN 374-3:1994 

EN 374-3:1994 - Skyddshandskar mot kemikalier och mikro-organismer - bestämning av motstånd mot permeation av kemikalier

 

  

EN 421:1994

  

EN 421:1994 - Skyddshandskar mot joniserande strålning och radioaktiv kontamination

 

  

EN 381-7:1999

  

EN 381-7:1999 - Sågningsskydd - Fordringar för handskar till skydd mot kedjesåg

 

 

Contact with foodstuff

 

Lämplig för livsmedelshantering

 

  

Contact with foodstuff not fatty food

 

Lämplig för livsmedelshantering med undantag för feta livsmedel

 

 

Information UIS

 

Information/UIS

 

 Waterproof

Vattentät

 

 Water repellent

Vattenavvisande

 

 Windproof

Vindtät

 

 Breathable

Ventilerande

 

 Cut protection

Skärskydd

 

 Warm lining

Varmt foder

 

 ESD

ESD

 

 Latex

Latex

 

 Short model

Kort modell