Ergonomiska arbetshandskar - råd och fakta

Våra händer är oumbärliga för att vardagen ska fungera. Därför kan handskador innebära problem, både medicinskt och socialt. De kan också få allvarliga ekonomiska konsekvenser, både för den som drabbas och för arbetsgivaren. Handen är värd att skyddas.

Handen, ditt viktigaste verktyg

two hands with palms up.png

Handen är inte bara vårt viktigaste verktyg i nästan allt vi gör varje dag, den är också ett av våra mest invecklade och förfinade känselspröt ut mot den omgivande miljön. Värme, kyla, smärta, tryck, former och friktion är bara några av de signaler som handen sänder till hjärnan varje gång vi berör eller håller i ett föremål. Hjärnan bearbetar signalerna och skickar dem sedan tillbaka via ryggmärgen till musklerna som styr handens olika funktioner – automatiskt och utan att vi ens är medvetna om det.
 

Ett avancerat verktyg, med unika egenskaper

Handen är en av kroppens mest komplicerade och användbara mekanismer.
En hand har 27 olika ben och 30 leder! Handen har stor gripkraft – inte mindre än 50 kg.
 

Även det bästa verktyg behöver vårdas väl

Inget verktyg fungerar i längden om det används på fel sätt eller utsätts för onödiga påfrestningar. Handen är inget undantag. Därför är det viktigt att ge den bästa möjliga arbetsvillkor. Det finns många sätt att arbeta som tar handens egenskaper tillvara.
 

Gott grepp och rätt arbetsställning är viktiga för handen

Ett bra, bekvämt grepp är av största betydelse vid de flesta arbeten.
Handledens vinkel är avgörande för hur länge man kan utföra ett arbete utan
att bli trött i handen eller riskera långsiktiga skador.
 

Du bör undvika att böja handleden:

 1. Långt uppåt/bakåt
 2. Ända ut mot lillfingret
 3. Ända ut mot tummen

Vinklas handen inåt eller utåt minskar gripstyrkan avsevärt. t.Bilden nedan visar hur mycket gripstyrkan minskar procentuellt vid olika vinklar, jämfört med ett optimalt grepp.

böjning sträckning vila för hand och handled.png
 

Några vanliga hud-, nerv och muskelproblem i handen och underarmen

 • Skär- och rivskador:
  Smärta, blödning, infektionsrisk.
 • Blåsor och valkar:
  Smärta, hudsprickor, sårbildning, infektion.
 • Slag- och klämskador:
  Skadade ben och leder, skadade blodkärl, svullnader, nedsatt greppförmåga.
 • Vibrationer samt tryck och belastning på nerver och senor:
  Smärta, domning, nedsatt greppförmåga.
 • Sträckning/vrickning:
  Smärta, nedsatt funktion.
 

Upprepad hög belastning med vinklad handled är handens värsta fiende

Alltför hög yttre belastning kan i längden orsaka både nedsatt handfunktion och långvariga medicinska problem.
 • Nerver är känsliga för belastning. Utsätts de för slag eller hårt tryck reagerar de med myrkrypningar, domning och smärta, vilket till sist kan leda till nedsatt funktion och förlamning.
 • Nerverna mellan fingrarna är särskilt utsatta, eftersom de ligger ytligt där de passerar fingerlederna, dvs där vanliga verktyg som hålls mellan fingrarna, tex saxar och pennor, kan skada dem. Alltför grova sömmar på handskarkan också ge problem.
 • Den mest sårbara nerven i handen sitter där handflatan möter handleden. Utsätts den för upprepade kraftiga stötar kan den lätt bli skadad.
 • Senor är tåliga eftersom de ligger i ”rör” – senskidor – där de smörjs av en speciell vätska. Detta skydd kan skadas av vassa kanter och högt tryck mot handen.
 • Artärer som utsätts för högt tryck kan ibland reagera med intensiv smärta.
 • Venerna är relativt okänsliga, men långvarigt högt tryck kan orsaka blodstockning. 
 • Handflatans mitt skyddas mot höga belastningar av en bindvävshinna. Upprepad, mycket hög belastning av hinnan kan göra att den brister, vilket kan vara mycket smärtsamt.
 

Se om din skyddsutrustning och arbetsmiljö

Det har du allt att vinna på
 
Man beräknar att sjukskrivning, medicin och produktionsbortfall osv som orsakas av arbetsskador kostar samhället hundratals miljoner varje år. För att inte tala om det personliga lidande en skada kan orsaka, i synnerhet om den påverkar förmågan att använda händerna. Forskningen visar att de flesta som drabbas av handskador mår någorlunda bra ett år efter olyckan, men en tredjedel tycker fortfarande att deras livssituation blivit sämre, även om de inte längre är sjukskrivna. Forskningen visar också att många handskadade drabbas både av långvarig smärta och stressymtom som kan leda till hälsoproblem senare i livet.

Vi har alla hela tiden möjlighet att ta till oss nya fakta och lära oss av erfarenheter när det gäller att förebygga handskador. Genom ett aktivt säkerhetstänkande och kunskap om riskerna i ditt eget arbete har du en god chans både att skydda dina egna händer och att förbättra arbetsmiljön för alla på din arbetsplats.
 

Den moderna arbetshandsken

Skyddsteknik som sätter användaren i centrum. Äldre handskar var ibland ett hinder i arbetet. Dagens moderna skyddshandskar är resultatet av omfattande forskning och ny konstruktionsteknik. Resultatet sätter behovet av rörlighet och känsla i centrum, samtidigt som det skapar betydligt högre säkerhet än någonsin tidigare.
 

God ergonomi

Dagens ergonomiska tänkande har lett till många framsteg inom handskyddstekniken. Utöver hand- och hudskydd är det fråga om hur handsken bäst kan hjälpa handen att utföra sina arbetsuppgifter. Tunnast möjliga material, rätt form, tillverkningsmetod, rörlighet, fingerkänsla och bra grepp med styrka och anpassning till arbetsuppgiften är krav som man har rätt att ställa på dagens skyddshandskar.
 

Nya, starkare material

Förr i tiden räckte det om en skyddshandske var stark och höll länge. Materialvalet var begränsat och behovet av fingertoppskänsla och precision var mindre. Idag finns nya, syntetiska material som gör handskarna betydligt mer hållbara än förr.
 

Ökad säkerhet 

Syntetmaterialen är både elastiska och har bra motståndskraft mot nötning, tryck och skarpa kanter. Därför kan man göra handskarna betydligt tunnare och smidigare än förr, utan att säkerheten blir mindre. Materialen är också lättare att sy och bearbeta, vilket ger helt nya möjligheter att tillverka handskar med bättre design, bättre passform och komfort. Resultatet har blivit handskar som är lättare att använda, skönare att ha på sig och betydligt mer funktionella.
 

Framtidens skyddshandske

Handskar med varierande tjocklek som ger säkerhet just där det behövs, känslighet vid fingertopparna, smidighet och rörlighet vid fingrarnas leder. Handskar tillverkade i den handposition som användaren mest arbetar i. Innerhandskar som ger optimalt mikroklimat vid huden. Personligt utformade, måttbeställda handskar. Möjlighet att beställa en liten serie handskar för en tillfällig arbetssituation. Storlekar som passar användare med olika handbredd, fingerlängder och tjocklek. Nya material som dämpar vibrationer och stötar mot handen. Som alltid är det nya idéer, ny kunskap och ny teknik som kommer att bestämma utvecklingen.
 

Så väljer du rätt skyddshandske

Det är dina händer som skall skyddas. Välj därför handskar som passar just dina händer i den arbetsmiljö där just du arbetar. Rätt storlek, passform, rörlighet och fingerkänsla är viktiga egenskaper både för säkerheten och arbetsresultatet.
 
Läder, skinn, tyg, stickat, gummi eller syntet? Handskar med mudd, kraghandskar, tumhandskar eller vantar? Det finns hundratals varianter att välja mellan. Materialet i moderna skyddshandskar håller genomgående mycket hög kvalitet och uppfyller gällande säkerhetsstandarder med god marginal. Detsamma gäller deras konstruktion.
 
Olika handskar är gjorda för att skydda mot olika risker, eftersom en handske som skyddar mot allt skulle bli orimligt stor och klumpig.
 
 
Eller ta del av vårt utbud av vårt utbud av arbetshandskar och skyddhandskar.