Undvik handskador med skyddshandskar

Om du skadar händerna påverkas din livskvalitet och det kan ta lång tid innan du återhämtar dig. Men med rätt handskydd kan du minimera risken för skador. Använd alltid handskar som passar just dina händer och den miljö där du arbetar.

VIBRATIONSSKADOR Människor som arbetar med vibrerande maskiner och verktyg kan drabbas av vibrationsskador. Skadorna uppstår successivt och kan bli obotliga. Den som arbetar med starkt vibrerande verktyg får dessutom ofta problem med nack- och axelsmärtor som strålar ned i armen och handen. Smärtor i skuldror och armbågar är också vanliga. Använd alltid vibrationsdämpande handskar när du arbetar med vibrerande maskiner och verktyg – då förebygger du skador.

ÖVERKÄNSLIGHET/ALLERGI Överkänslighet är när en person vid upprepade tillfällen reagerar med symptom på sådant i omgivningen eller arbetsmiljön som de flesta andra tål. Allergi är en förvärvad överkänslighet mot ett ämne. Vissa yrkesgrupper är mer exponerade för ämnen som kan ge upphov till överkänslighet och allergier. Med rätt skyddshandskar kan problem förebyggas eller lindras.

KÖLDSKADOR När lufttemperaturen är lägre än +10°C kan du få köldskador. Risken ökar med vind och fuktighet. Direktkontakt med kalla ytor kyler handen avsevärt. Särskilt utsatta är personer som arbetar i kyla utomhus, men även inomhus, till exempel i livsmedelsindustrin.

KLÄMSKADOR innebär att fingrarnas vävnad och skelett får en mekanisk överbelastning. Ofta uppstår en klämskada när en handske fastnar i rörliga maskindelar. Om du jobbar med rörliga maskindelar är det extra viktigt att välja en handske i rätt storlek och ett mindre slitstarkt material. Syftet är att handsken lätt ska gå sönder om du fastnar.

SKÄRSKADOR När du hanterar detaljer eller verktyg med skarpa kanter är det lätt att drabbas av skärskador. Oskyddade eggar på skärande maskin- och handverktyg utgör också stor risk.