Produktutveckling – handskar

TEGERA® arbetshandskar är resultatet av omfattande forskning och avancerad konstruktionsteknik. Skyddsförmåga kombinerad med ergonomiska egenskaper gör dem till bra arbetshandskar. Materialet och tillverkningsmetoderna är avgörande faktorer för en handskes skyddsförmåga. Vi arbetar ständigt med att ta fram nya modeller och produktlösningar.

Kontinuerligt utvecklingsarbete

Genom fortlöpande produktutveckling, ingående materialkännedom och avancerat forskningssamarbete ligger våra produkter kvar i framkant när det gäller innovativa säkerhetshandskar, och de fortsätter att utvecklas i takt med att nya kunskaper kommer i ljuset. Våra handskar skyddar mot såväl skärsår och mekaniska skador som kemikalier och extrema temperaturer. För att våra produkter ska kunna tillhandahålla bästa möjliga skydd måste de ständigt utvecklas.

Samarbete med forskare och kunder

Tack vare vårt samarbete med forskare och kunder får vi ständigt förslag till förbättringar som vi kan använda vid utvecklingen av nya produkter. I vissa fall leder vårt samarbete till gemensam produktutveckling med kunder.

Egna FoU- och testanläggningar

Vi samarbetar också nära forskare för att hålla oss uppdaterade om nya rön i branschen. Tack vare våra FoU- och testanläggningar kan vi känna oss trygga med att våra nya modeller är bättre och säkrare på alla sätt. Vi har ett högteknologiskt laboratorium i Leksand som bidrar till att säkerställa att våra produkter alltid håller hög kvalitet.

Vår strävan är att upprätthålla och utveckla ett brett sortiment. Det gör vi bland annat genom att lyssna på våra användare och vara uppmärksamma på deras behov. Vårt produktsortiment växer och förbättras hela tiden.