Objaśnienie piktogramów

EN 388:2003

 

EN 388:2003 — Rękawice chroniące przed czynnikami mechanicznymi 

 

 

  

EN 388:2016 — Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

 

  

 EN 407:2004

 EN 407:2004 — Rękawice chroniące przed czynnikami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

 

 

EN 511:2006

 

 EN 511:2006 — Rękawice chroniące przed zimnem

 

  

EN 374-2:2003

 

 EN 374-2:2003 — Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami — Część 2: Określenie odporności na penetrację 

 

 

 

EN 374-5:2016 — Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami — Część 5: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka przenikania mikroorganizmów

  

 EN 374-3:2003

 EN 374-3:2003 — Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami — Część 3: Określenie odporności na przenikanie substancji chemicznych

 

EN 374-3:2003

 

 EN 374-3:2003 — Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami — Część 3: Określenie odporności na przenikanie substancji chemicznych 

 

  

EN 374-1:2016 — Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami — Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka chemicznego. ISO 374-1:2016  

 

 EN 374-3:1994

 EN 374-3:1994 — Określenie odporności na przenikanie substancji chemicznych

 

  

EN 421:1994

 

 EN 421:1994 — Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi

 

  

EN 381-7:1999

 

 EN 381-7:1999 — Rękawice chroniące przed przecięciem piłą łańcuchową

 

 

Kontakt z żywnością

 

Odpowiednie do kontaktu z żywnością

 

  

Kontakt z żywnością niezawierającą tłuszczów

 

Odpowiednie do kontaktu z żywnością, z wyjątkiem żywności zawierającej tłuszcze

 

 

Informacje dotyczące systemu interfejsu użytkownika

 

 Informacje/system interfejsu użytkownika

 

 Wodoodporne

 Wodoodporne

 

 Hydrofobowe 

 Hydrofobowe

 

 Wiatroszczelne

 Wiatroszczelne

 

 Oddychające

 Oddychające

 

 Ochrona przed przecięciem

 Ochrona przed przecięciem

 

 Ciepła podszewka

 Ciepła podszewka

 

 ESD

 ESD

 

 Lateks

 Lateks

 

 Model krótki

 Model krótki