Dbałość o produkt

Rękawice należy przechowywać w taki sposób, aby ich właściwości ochronne nie uległy pogorszeniu. Niektóre materiały rękawic, takie jak guma naturalna, mają ograniczony czas przechowywania.

Dbałość o rękawice

  • Instrukcje użytkowania rękawic jasno określają, w jaki sposób należy je czyścić, suszyć i przechowywać. Należy czyścić również wewnętrzną stronę rękawic.
  • Jeżeli rękawice ochronne mają być używane ponownie, należy poddać je dokładnej kontroli. Czy są czyste i nie mają uszkodzeń? Czy nie straciły właściwości ochronnych?
  • Jeżeli rękawic używano do ochrony przed substancjami chemicznymi, należy je wyrzucić po zakończeniu dnia pracy lub wcześniej w stosownych przypadkach.

 

RĘKAWICE JAKO ODPAD

  • W miejscu pracy powinny obowiązywać odpowiednie procedury dotyczące używania rękawic oraz ich usuwania. 
  • Rękawice jako takie są palne, ale sposób ich użytkowania może wpłynąć na wybór metody utylizacji.
  • Dla rękawic używanych do ochrony przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi obowiązują specjalne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.