ESD

Våre komfortable og smidige ESD-hansker fås i ulike materialer som leder bort statisk elektrisitet.

Vi mennesker leder elektrisitet svært godt. Statiske utladninger kan innebære risiko for svært alvorlige ulykker, for eksempel når lettantennelige væsker og eksplosive gasser håndteres. I industrien kan følsom elektronikk skades eller ødelegges helt hvis den monteres uten ESD-beskyttelse.

Alle som jobber med produksjon eller vedlikehold av følsomt elektronisk utstyr, må beskytte utstyret mot effekter av utladning av statisk elektrisitet. Dette gjelder i hele produksjonsprosessen.

ESD står for Electro Static Discharge. En ESD-hanske må oppfylle strenge krav når det gjelder evnen til å avlede statisk elektrisitet.