Unngå håndskader

Hvis du skader hendene, påvirkes livskvaliteten, og det kan ta lang tid før du kommer deg igjen. Men med riktig håndbeskyttelse minimerer du faren for skader. Bruk alltid hansker som passer akkurat dine hender og det miljøet du arbeider i.

VIBRASJONSSKADER De som arbeider med vibrerende maskiner og verktøy, kan få vibrasjonsskader. Skadene viser seg gradvis og kan bli uhelbredelige. De som arbeider med sterkt vibrerende verktøy, får i tillegg ofte nakke- og skuldersmerter som stråler ned i armer og hender. Smerter i skuldre og albuer er også vanlig. Bruk alltid vibrasjonsdempende hansker når du arbeider med vibrerende maskiner og verktøy – da forebygger du skader.

OVERFØLSOMHET/ALLERGI Overfølsomhet er når en person  gjentatte ganger reagerer med symptomer på ting i omgivelsene eller arbeidsmiljøet som de fleste andre tåler. Allergi er en ervervet overfølsomhet mot et stoff. Enkelte yrkesgrupper er mer eksponerte for stoffer som kan føre til overfølsomhet og allergier. Med riktige beskyttelseshansker kan problemene forebygges eller lindres.

FROSTSKADER Når lufttemperaturen er lavere enn +10 °C, kan du få frostskader. Faren øker med vind og fuktighet. Direktekontakt med kalde overflater kjøler ned hånden ytterligere. Spesielt utsatte er personer som arbeider i kulde utendørs, men også innendørs, for eksempel i matindustrien.

KLEMSKADER innebærer at fingrenes vev og skjelett får en mekanisk overbelastning. Ofte oppstår klemskadene når en hanske setter seg fast i bevegelige maskindeler. Hvis du jobber med bevegelige maskindeler, er det ekstra viktig å velge en hanske i riktig størrelse og med et mindre slitesterkt material. Tanken er at hansken lett skal gå stykker hvis du setter deg fast.

KUTTSKADER Når du håndterer små deler eller verktøy med skarpe kanter, er det lett å få kuttskader. Ubeskyttede egger på skjæremaskiner og håndverktøy utgjør også en stor fare.