Piktogram forklaring

EN388:2003

 

EN 388:2003 - Vernehansker mot mekaniske skader 

 

 

  

EN 388:2016 - Vernehansker mot mekaniske risikoer

 

 

 EN 407:2004

EN 407:2004 - Vernehansker mot termiske risikoer (varme og/eller ild) 

 

 

EN 511:2006

 

EN 511:2006 - Vernehansker mot kulde

 

  

EN 374-2:2003

 

EN 374-2:2003 - Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer -
Del 2: Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning 

 

 

EN 374-5:2016 - Beskyttelseshansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer
– Del 5 Terminologi og ytelseskrav for mikroorganismerisikoer EN 374-3:2003

EN 374-3:2003 - Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer -
Del 3: Bestemmelse av motstand mot molekylær gjennomtrengning av kjemikalier

 

EN 374-3:2003

 

EN 374-3:2003 - Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer -
Del 3: Bestemmelse av motstand mot molekylær gjennomtrengning av kjemikalier 

 

 

EN 374-1:2016 - Beskyttelseshansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer
– Del 1: Terminologi og ytelseskrav for kjemiske risikoer. ISO 374-1:2016

 

 EN 374-3:1994

EN 374-3:1994 - Bestemmelse av motstand mot molekylær gjennomtrengning av kjemikalier

 

  

EN 421:1994

 

EN 421:1994 - Vernehansker mot radioaktiv forurensning

 

  

EN 381-7:1999

 

EN 381-7:1999 - Vernehansker for brukere av håndholdte kjedesager

 

 

Contact with foodstuff

 

 Egnet for kontakt med mat

 

  

Contact with foodstuff not fatty food

 

Egnet for kontakt med mat, med unntak av fete matvarer

 

 

Information UIS

 

Informasjon/UIS

 

 Waterproof

Vanntett

 

 Water repellent

Vannavvisende

 

 Windproof

Vindtett

 

 Breathable

Ventilerende

 

 Cut protection

Skjærebeskyttelse

 

 Warm lining

Varmt fôr

 

 ESD

ESD

 

 Latex

Lateks

 

 Short model

Kort modell