Wetten & voorschriften

Ejendals houdt zich strikt aan alle wetten en voorschriften, zowel de nationale als de internationale. We zijn hier voor de lange termijn en handelen dienovereenkomstig. We zullen voor vele jaren leven met de beslissingen die we vandaag nemen en we hechten waarde aan onze gerichtheid op kwaliteit met respect voor de mensenrechten en onze zorg voor het milieu.

PBM-richtlijn
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) staan voor producten die worden gedragen om bescherming te bieden tegen gezondheids- of veiligheidsrisico's. Persoonlijke gezondheid en veiligheid zijn fundamentele rechten en alle mensen verdienen een hoog beschermingsniveau. 

Het ontwerp en de fabricage van PBM zijn onderworpen aan essentiële gebruikersveiligheidsvereisten. Al meer dan 20 jaar worden de eisen vastgesteld door een EU-richtlijn (PBM-richtlijn 89/686/EEC) die nu wordt bijgewerkt in een EU-verordening (EU 2016/425). Richtlijnen stellen de algemene regels vast die door elk land in nationaal recht moeten worden overgezet zoals zij passend achten. Een verordening is vergelijkbaar met een nationaal recht, maar is alleen van toepassing in alle EU-landen. Op 21 april 2019 wordt de nieuwe EU-verordening 2016/425 volledig uitgevoerd in alle EU-landen en PBM die op de markt worden gebracht na die datum, moet voldoen aan de verordening.

De PBM-richtlijn definieert juridische verplichtingen waarin wordt verzeker dat PBM op de Europese markt het hoogste beschermingsniveau tegen gevaren biedt. De richtlijn stelt de marktcondities en elementaire veiligheidsvereisten vast waaraan PBM moet voldoen om de verplichte CE-markering te dragen.

REACH
REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen) is een verordening van de Europese Unie ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico's die kunnen worden veroorzaakt door chemische stoffen. Meer informatie.

EU Ecolabel
Het EU Ecolabel helpt u producten en diensten te identificeren die een verminderd milieueffect hebben gedurende hun levenscyclus, vanaf de winning van grondstoffen tot en met de productie, het gebruik en verwijdering. Het label, erkende in heel Europa, is een vrijwillig label ter bevordering van ecologische uitmuntendheid die kan worden vertrouwd. Een product met een Ecolabel betekent minder afval, minder vervuiling en producten die beter zijn voor de planeet.