REACH-naleving

Ejendals volgt strikt de regels en voorschriften van de REACH-wetgeving (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen). REACH is een verordening van de Europese Unie ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico's die kunnen worden veroorzaakt door chemische stoffen. REACH bevordert ook alternatieve methoden om het aantal dierproeven te verminderen.

REACH geldt voor alle chemische stoffen en langs de gehele toevoerketen; niet alleen die in industriële processen worden gebruikt, maar ook in ons dagelijks leven, bijvoorbeeld in kleding. Het maakt bedrijven verantwoordelijk voor de veiligheid van chemische stoffen die ze op de markt brengen.

Om te voldoen aan de verordening moet Ejendals de risico's identificeren en beheren die verbonden zijn aan de producten die wij in de EU op de markt brengen. We moeten ECHA aantonen hoe de stoffen veilig worden gebruikt en de maatregelen communiceren aan de eindgebruikers.

Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) vallen onder REACH. Een kandidaatstof wordt opgenomen als een SVHC en beschouwd als bijzonder gevaarlijk. De consument heeft het recht te worden geïnformeerd over kandidaatstoffen. Er zijn ook lijsten van stoffen die beschouwd worden als extra lastig en die moet worden uitgefaseerd of waarvoor grenswaarden bestaan.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), gevestigd in Helsinki, is de regelgevende instantie achter REACH. ECHA helpt bedrijven te voldoen aan de wetgeving, bevordert het veilig gebruik van chemische stoffen, geeft informatie over chemische stoffen en pakt zorgwekkende stoffen aan.