Productzorg

Uw handschoenen moeten op een zodanige wijze worden opgeslagen, dat hun beschermende eigenschappen niet worden aangetast. Sommige handschoenmaterialen, zoals natuurlijk rubber, hebben een beperkte opslagtijd.

Zorg voor uw handschoenen

  • De gebruiksinstructies voor uw handschoenen beschrijven duidelijk hoe ze moeten worden schoongemaakt, gedroogd en opgeslagen. De handschoenen moeten ook van binnen worden gereinigd.
  • Als handschoenen worden hergebruikt, moeten ze worden geïnspecteerd. Zijn ze heel en schoon? Hebben ze iets van hun beschermende eigenschappen verloren?
  • Als de handschoenen zijn gebruikt als bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën, moeten ze worden weggegooid aan het einde van de werkdag – of eerder indien nodig.

 

HANDSCHOENEN ALS AFVAL

  • Er moeten procedures op uw werkplek zijn voor hoe handschoenen moeten worden gebruikt, maar ook hoe ze moeten worden behandeld als afval. 
  • De handschoenen zelf zijn brandbaar maar het gebruik ervan kan invloed hebben op hoe ze worden behandeld als afval.
  • Voor handschoenen die zijn gebruikt als bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën zijn specifieke milieuvoorschriften van toepassing.