Meer info

EN-normen

Als een beschermende handschoen moet beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften en is voorzien van een CE-markering in een EU-land, kan deze worden geëxporteerd en verkocht in de gehele EU-zone. Om te voldoen aan de eisen moet de fabrikant zich houden aan een aantal EN-normen. Een EN-norm bevat eisen, testmethoden en vereisten ten aanzien van de etikettering van het product naast de CE-markering. Tevens geeft de norm aan welke gebruiksaanwijzingen van de fabrikant het product moet bevatten.