Handletsel voorkomen

Als u een letsel oploopt aan uw handen, wordt de kwaliteit van leven aangetast en kan het herstel een lange tijd duren. Maar met de juiste handbescherming kunt u uw risico op letsel minimaliseren. Draag altijd handschoenen die passen bij uw handen en geschikt zijn voor de omgeving waarin u werkt.

Verwondingen veroorzaakt door trillingen Mensen die werken met trillende machines en gereedschappen kunnen letsel ontwikkelen die door trillingen worden veroorzaakt. Deze blessures ontwikkelen zich in de tijd en kunnen ongeneeslijk zijn. Mensen die werken met sterk trillende hulpmiddelen ontwikkelen vaak ook problemen met hun nek en krijgen vaak ook schouderpijn die uitstraalt naar de arm en de hand. Pijn in de schouders en ellebogen komt ook vaak voor. Gebruik altijd anti-trilling handschoenen bij het werken met trillende machines en gereedschappen – op die manier voorkomt u blessures.

OVERGEVOELIGHEID/allergie Overgevoeligheid treedt op wanneer een persoon herhaaldelijk reageert met symptomen op iets in de omgeving of werkomgeving en wat de meeste andere mensen tolereren. Allergieën zijn een verkregen overgevoeligheid voor een stof. Sommige beroepsgroepen worden meer blootgesteld dan anderen aan stoffen die overgevoeligheid en allergieën veroorzaken. Met de juiste beschermende handschoenen kunnen deze problemen worden voorkomen of verlicht.

BEVRIEZING Als de luchttemperatuur lager is dan 10°C, kunt u last krijgen van bevriezing. Dit risico neemt toe met wind en vochtigheid. Direct contact met koude oppervlakken koelt de hand aanzienlijk af. Mensen die in de koude buitenomstandigheden werken zijn vooral kwetsbaar, maar zelfs mensen die binnenshuis werken, bijvoorbeeld in de voedingsindustrie, kunnen ermee te maken krijgen.

Een KNEUZINGSBLESSURE wil zeggen dat weefsel en botten van de vingers last hebben van een mechanische overbelasting. Een kneuzingsblessure komt in het algemeen voor wanneer een handschoen bekneld raakt tussen bewegende delen van een machine. Als u met of in de buurt van de bewegende delen van machines werkt, is het vooral belangrijk om te kiezen voor een handschoen van de juiste grootte en een minder duurzame stof. Het idee is dat de handschoen gemakkelijk zal scheuren en uit elkaar komt als de ze vast komt te zitten.

SNIJWONDEN Wanneer u werkt met onderdelen of gereedschappen met scherpe randen, kunt u gemakkelijk een snijwond oplopen. De onbeschermde scherpe randen van snijmachines en handgereedschap vormen ook een hoog risico.