Continue verbeteringen

Bij Ejendals werken we voortdurend aan het verbeteren van onze activiteiten. Dit omvat onze werkwijze, samenwerking met anderen en het nemen van verantwoordelijkheid.

Om de kwaliteit van onze continue verbeteringsinspanningen te garanderen hebben wij door de jaren heen gekozen om te worden gecertificeerd overeenkomstig de volgende erkende normen:

  • ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem
  • ISO 14001 Milieuzorgsysteem
  • OHSAS 18001 Norm voor gezondheid en veiligheid op het werk

Gecertificeerd zijn in overeenstemming met een erkende standaard betekent dat wij voortdurend de kwaliteit kunnen verzekeren van hoe we:

  • Wijzigingen in regelgevende vereisten volgen
  • Onze methodologie ontwikkelen voor het tegemoet komen aan de eisen van de klant
  • Onze werkomgeving verbeteren voor meer interne efficiëntie

We hebben een lange weg afgelegd in onze inspanningen voor continue verbeteringen en wij willen ons blijven ontwikkelen.