ESD

Mukavia ja taipuisia ESD-käsineitämme on saatavana erilaisista materiaaleista, jotka johtavat staattista sähköä pois.

Ihmiset johtavat staattista sähköä erittäin helposti. Siten staattiset purkaukset voivat merkitä vakavia onnettomuusvaaroja, esimerkiksi käsiteltäessä herkästi syttyviä nesteitä tai räjähdysherkkiä kaasuja. Teollisuudessa herkkä elektroniikka voi vaurioitua tai jopa tuhoutua, jos sitä käsitellään ilman ESD-suojausta.

Kaikkien, jotka työskentelevät herkkien elektronisten laitteiden tuotannossa tai ylläpidossa, on suojauduttava staattisten sähköpurkausten vaikutuksilta. Tämä koskee koko valmistusprosessia.

ESD on lyhennys sanoista Electro Static Discharge. ESD-käsineen on täytettävä tiukat vaatimukset staattisen sähkön johtamiskyvyn suhteen.