Yhteensopivuus REACH-asetuksen kanssa

Ejendals noudattaa tinkimättä REACH-lainsäädännön (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) sääntöjä ja määräyksiä. REACH on Euroopan unionin säätämä kokoelma määräyksiä, joiden tarkoituksena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemikaalien vaaroja vastaan. Lisäksi se edistää vaihtoehtoisia menetelmiä eläinkokeiden vähentämiseksi.

REACH koskee koko toimitusketjun kaikkia kemiallisia aineita, ei ainoastaan sellaisia, joita käytetään teollisuuden prosesseissa, vaan lisäksi niitä, joita käytetään ihmisten päivittäisessä elämässä, esimerkiksi vaatteissa. Tästä johtuen yritykset ovat vastuussa markkinoille tuomiensa kemikaalien turvallisuudesta.

Lainsäädännön noudattamiseksi Ejendalsin on tunnistettava riskit, joita liittyy EU:n markkinoille tuomiimme tuotteisiin ja hallittava kyseiset riskit joka osaltaan. Meidän on osoitettava ECHA-kemikaalivirastolle, miten aineita käytetään turvallisesti ja viestittävä toimenpiteistä käyttäjille.

REACH kattaa aineet, joiden luokitus on erittäin haitallinen (SVHC, Substances of Very High Concern). Kandidaattilistan ainetta pidetään SVHC-aineena ja erityisen vaarallisena. Kuluttajilla on oikeus saada tietää kandidaattilistan aineista. Lisäksi on listoja aineista, joiden on päätelty olevan erityisen haitallisia ja jotka pitäisi poistaa vaiheittain käytöstä tai joille on erityisrajoituksia.

Helsingissä sijaitseva Euroopan kemikaaliturvallisuusvirasto (ECHA) on REACH-järjestelmää valvova viranomainen. ECHA auttaa yrityksiä noudattamaan lainsäädäntöä, edistää kemikaalien turvallista käyttöä, tiedottaa kemikaaleista ja puuttuu ongelmatapauksiin.