Tuotteiden käsittely

Käsineiden varastoinnin on tapahduttava tavalla, joka ei huononna niiden suojauskykyä. Tietyillä käsinemateriaaleilla, esimerkiksi luonnonkumilla, on rajoitettu varastointiaika.

Pidä huolta käsineistäsi

  • Käsineiden puhdistaminen, kuivaus ja säilytys ilmenee hyvin laaditusta käyttöohjeesta. Käsineiden on lisäksi oltava täysin puhtaat.
  • Jos suojakäsineitä on tarkoitus käyttää uudelleen, ne on tarkastettava. Ovatko ne ehjät ja puhtaat? Ovatko ne kadottaneet suojaavat ominaisuutensa?
  • Jos käsineitä on käytetty vaarallisten kemikaalien käsittelyyn, ne on hävitettävä työpäivän lopuksi tai jopa sitä ennen.

 

KÄSINEIDEN KÄSITTELY JÄTTEENÄ

  • Työpaikalla tarvitaan käsineiden käyttämistä koskevat ohjeistukset ja lisäksi ohjeet niiden käsittelystä jätteenä. 
  • Käsineitä voidaan sellaisenaan polttaa, mutta tämä voi olla haitallista.
  • Tapauksissa, joissa käsineitä on käytetty vaarallisten kemikaalien käsittelyssä, noudatetaan erityisiä ympäristöohjeita.