Käsivammojen välttäminen

Jos kätesi vahingoittuvat, se vaikuttaa elämänlaatuusi ja kuntoutuminen voi kestää kauan. Valitsemalla oikeantyyppiset käsineet voit minimoida vammojen vaaran. Valitse siksi käsineet, jotka sopivat sekä käsiisi että työkohteeseen ja tehtävään.

TÄRINÄVAMMAT Tärinää aiheuttavien koneiden ja työkalujen käyttö voi johtaa tärinävammojen kehittymiseen. Vammat syntyvät asteittain ja niistä voi tulla parantumattomia. Voimakkaasti täristävillä työkaluilla työskentelevillä on lisäksi usein ongelmia niska- ja olkakivuista, jotka säteilevät alas käsivarteen ja käteen. Myös kipu hartioissa ja kyynärpäissä on tavallista. Kun käytät tärinää aiheuttavia koneita ja työkaluja, käytä aina tärinää vaimentavia käsineitä – ne ennaltaehkäisevät vammojen syntymistä.

YLIHERKKYYS/ALLERGIA Yliherkkyydellä tarkoitetaan tilaa, jossa henkilö toistuvasti reagoi oireilla sellaisessa työ- tai muussa ympäristössä, jota useimmat muut sietävät ongelmitta. Allergia on ajan kuluessa saatu yliherkkyys tietylle aineelle. Tietyt ammattiryhmät altistuvat muita enemmän aineille, jotka voivat aiheuttaa yliherkkyyttä tai allergioita. Käyttämällä oikeantyyppisiä suojakäsineitä ongelmia voidaan ehkäistä tai lievittää.

KYLMÄVAMMAT Kun ilman lämpötila laskee +10 °C -asteen alle, kylmävammojen saaminen on mahdollista. Vaara lisääntyy tuulen ja kosteuden myötä. Käden suora kosketus kylmien pintojen kanssa viilentää käden lämpötilaa merkittävästi. Kylmälle altistuvat erityisesti viileissä ulkotiloissa työskentelevät, mutta asia koskee myös sisätiloissa työskentelyä esimerkiksi elintarviketeollisuudessa.

PURISTUMISVAMMAT tarkoittavat, että sormien kudos ja luusto joutuvat mekaanisen ylikuormituksen kohteeksi. Usein puristumisvamma syntyy, kun käsine tarttuu liikkuviin koneenosiin. Jos käsittelet työssäsi konetta, jossa on liikkuvia osia, on erittäin tärkeää valita oikean kokoinen käsine, jonka materiaali ei kestä suurta kulutusta. Tarkoituksena on, että käsine rikkoutuu helposti, jos käsi jää kiinni koneeseen.

VIILTOVAMMAT Kun käsittelet työssä osia tai työkaluja, joissa on teräviä reunoja, leikkuuvammojen saanti on hyvin mahdollista. Leikkaavien kone- ja käsityökalujen suojaamattomat terät aiheuttavat myös suuren riskin.