Vaatimustenmukaisuus

Direktiiviin 89/686/ETY liittyvät asiakirjat korvataan 21.4.2019 mennessä asetukseen (EU) 2016/425 liittyvillä asiakirjoilla. Direktiiviin 89/686/ETY liittyvät asiakirjat siirretään vähitellen kohtaan Asiakirja-arkisto – direktiivi 89/686 /ETA.