Produktpleje

Handsker skal opbevares på en sådan måde, at beskyttelsesevnen ikke bliver dårligere. Nogle handskematerialer, f.eks. naturgummi, har begænset opbevaringstid.

Pas godt på dine handsker

  • På brugsanvisningen skal det fremgå, hvordan handskerne skal rengøres, tørres og opbevares. Handskerne skal også være rene indvendig.
  • Hvis beskyttelseshandskerne genbruges, skal de gennemgås. Er de hele og rene? Har de mistet deres beskyttende egenskaber?
  • Hvis handskerne er brugt til farlige kemikalier, skal de kasseres efter arbejdsdagens ophør – eller tidligere.

 

HANDSKER SOM AFFALD

  • På arbejdspladsen bør der ikke kun være rutiner for, hvordan handskerne skal anvendes, men også for, hvordan de skal håndteres som affald. 
  • Handskerne kan brændes, men anvendelsen kan påvirke affaldsspørgsmålet.
  • For handsker, som har været anvendt i forbindelse med farlige kemikalier, gælder særlige miljøregler.