Overholdelse af REACH

Ejendals overholder nøje reglerne og forordningerne i EU's kemikalielovgivning REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of CH: Chemicals. REACH er EU's kemikalielovgivning, der har som mål at sikre et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø og at øge virksomhedernes konkurrenceevne og innovation. Herudover fremmer REACH metoder, der er alternativer til dyreforsøg.

REACH finder anvendelse for alle kemiske stoffer og i hele forsyningskæden, ikke kun de kemikalier, der anvendes i industriprocesserne, men også i hverdagen, eksempelvis i tøj. Lovgivningen gør virksomhederne ansvarlige for sikkerheden i de kemikalier, de leverer til markedet.

For at overholde forordningen skal Ejendals afdække og håndtere de risici, der er knyttet til de produkter, vi markedsfører i EU. Vi skal bevise over for ECHA, hvordan stofferne anvendes på en sikker måde og informere slutkunderne om forholdsreglerne.

SVCH - Substances of Very High Concern - Særligt Problematiske Stoffer - er dækket af REACH. Et stof på kandidatlisten er både medtaget som et SVHC og anses som særlig farligt. Virksomheder har pligt til at oplyse kunder og forbrugere om hvorvidt deres produkter indeholder særligt problematiske stoffer, dvs. stoffer på den såkaldte kandidatliste. Der er også lister med stoffer, som vurderes som særligt problematiske, og som bør udfases, eller som har maksimumsværdierne på plads.

Det Europæiske Kemikalieagentur i Helsinki (ECHA) står for den praktiske håndtering af registreringen bag REACH. ECHA hjælper virksomhederne med at overholde lovgivningen, informerer om sikker brug af kemikalier, om selve kemikalierne og beskæftiger sig med problematiske kemikalier.